Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 27
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 20/03/2023

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10B1 50 1 10B1 50
2 10B2 50 2 10B2 50
3 10B3 50 3 10B3 50
4 10B4 50 4 10B4 50
5 10B5 50 5 10B5 50
6 10B6 50 6 10B6 50
7 10B7 50 7 10B7 50
8 10B8 50 8 10B8 50
9 11B1 50 9 11B1 50
10 11B2 50 10 11B2 50
11 11B3 50 11 11B3 50
12 11B4 50 12 11B4 50
13 11B5 50 13 11B5 50
14 11B6 50 14 11B6 50
15 11B7 50 15 11B7 50
16 12B1 50 16 12B1 50
17 12B2 50 17 12B2 50
18 12B3 50 18 12B3 50
19 12B4 50 19 12B4 50
20 12B5 50 20 12B5 50
21 12B6 50 21 12B6 50
22 12B7 50 22 12B7 50
23 12B8 50 23 12B8 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 11.0 on 19-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net