Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 12
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 21/11/2022

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 12B1 50 1 12B1 50
2 12B2 50 2 12B2 50
3 12B3 50 3 12B3 50
4 12B4 50 4 12B4 50
5 12B5 50 5 12B5 50
6 12B6 50 6 12B6 50
7 12B7 50 7 12B7 50
8 11B1 50 8 11B1 50
9 11B2 50 9 11B2 50
10 11B3 50 10 11B3 50
11 11B4 50 11 11B4 50
12 11B5 50 12 11B5 50
13 11B6 50 13 11B6 50
14 11B7 50 14 11B7 50
15 10B1 50 15 10B1 50
16 10B2 50 16 10B2 50
17 10B3 50 17 10B3 50
18 10B4 50 18 10B4 50
19 10B5 50 19 10B5 50
20 10B6 50 20 10B6 50
21 10B7 50 21 10B7 50
22 10B8 50 22 10B8 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 11.0 on 20-11-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net