Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 12
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 21/11/2022

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Đỗ Thanh Diễn Toán 10B2(4) 4 4
Phạm Lê Thành Đạt TC Toán 12B1(1), 12B3(1) 8 8
Toán 12B1(3), 12B3(3)
Nguyễn Ngọc Điệp TC Toán 11B2(1), 11B4(1) 12 12
Toán 11B2(3), 11B4(3), 10B4(4)
Trần Ngọc Bảo TC Toán 12B2(1), 11B3(1), 11B7(1) 12 12
Toán 12B2(3), 11B3(3), 11B7(3)
Lê Công Hiếu TC Toán 12B6(1), 11B1(1) 8 8
Toán 12B6(3), 11B1(3)
Nguyễn Thị Thu Hà TC Toán 12B7(1) 8 8
Toán 12B7(3), 10B3(4)
Tô Thị Ngọc Huyền TC Toán 12B5(1) 8 8
Toán 12B5(3), 10B1(4)
Trần Thị Thuỷ TC Toán 11B5(1) 8 8
Toán 11B5(3), 10B8(4)
Nguyễn Thị Thu Trinh TC Toán 12B4(1) 12 12
Toán 12B4(3), 10B6(4), 10B7(4)
Huỳnh Thế Phong TC Toán 11B6(1) 8 8
Toán 11B6(3), 10B5(4)
Nguyễn Thị Bích Vân TC Lí 12B1(1) 8 8
Vật lí 12B1(2), 12B3(2), 12B6(2), 10B2(1)
Lê Thanh Bình 0 0
Võ Hữu Tâm 0 0
Phan Thị Bích Phượng TC Lí 12B2(1) 7 7
Vật lí 12B2(2), 12B4(2), 12B7(2), 10B7(0)
Trần Thị Thùy Dung TC Lí 11B4(1), 11B6(1) 5 5
Vật lí 11B4(1), 11B6(1), 10B1(1)
Hồ Thị Mỹ Hoa TC Lí 11B1(1), 11B3(1) 4 4
Vật lí 12B5(0), 11B1(1), 11B3(1)
Nguyễn Thị Thanh Hoa TC Lí 11B2(1), 11B5(1), 11B7(1) 6 6
Vật lí 11B2(1), 11B5(1), 11B7(1)
Lê Xuân Thành 0 0
Lê Hoàng Thảo Vy 0 0
Nguyễn Hải Nam 0 0
Nguyễn Thị Minh Ngọc Hóa học 12B1(2), 12B3(2), 10B2(1) 6 6
TC Hóa 12B1(1)
Đoàn Thị Thanh Huyền Hóa học 12B2(2), 11B1(1), 11B3(1) 7 7
TC Hóa 12B2(1), 11B1(1), 11B3(1)
Trương Thị Diện Hóa học 11B2(1), 11B4(1), 10B1(1) 5 5
TC Hóa 11B2(1), 11B4(1)
Lê Thị Hòe 0 0
Cao Thị Kim Ngân Hóa học 12B5(0), 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1) 6 6
TC Hóa 11B5(1), 11B6(1), 11B7(1)
Trần Thị Hoa 0 0
Nguyễn Anh Khoa 0 0
Lê Thị Kim Lin TC Sinh 12B2(1) 4 4
Sinh học 12B2(1), 12B4(1), 12B5(1), 10B3(0)
Phạm Thị Bảo Châu TC Sinh 12B1(1) 5 5
Sinh học 12B1(1), 12B3(1), 12B6(1), 12B7(1)
Nguyễn Thị Thực 0 0
Bùi Thị Thanh Thảo Ngữ văn 12B4(3), 10B5(3), 10B7(3) 10 10
TC Văn 12B4(1)
Võ Thị Ngọc Trâm Ngữ văn 11B1(2), 11B4(2), 11B7(2), 10B4(3) 12 12
TC Văn 11B1(1), 11B4(1), 11B7(1)
Lê Thị Phương Thúy Ngữ văn 12B1(3), 11B2(2), 11B5(2), 11B6(2) 12 12
TC Văn 11B2(1), 11B5(1), 11B6(1)
Nguyễn Thị Trang Ngữ văn 12B3(3), 12B6(3), 10B1(3), 10B8(3) 14 14
TC Văn 12B3(1), 12B6(1)
Nguyễn Thị Chung Ngữ văn 12B2(3), 10B2(3), 10B3(3), 10B6(3) 12 12
Võ Văn Đại Ngữ văn 12B5(3), 12B7(3), 11B3(2) 11 11
TC Văn 12B5(1), 12B7(1), 11B3(1)
Dương Đức Trí Lịch sử 12B3(2), 12B7(2), 11B1(0), 11B3(0), 11B4(0), 11B7(0), 10B5(0), 10B7(0) 6 6
TC Sử 12B3(1), 12B7(1)
Huỳnh Thị Thanh Hương Lịch sử 12B1(2), 12B5(2), 12B6(2), 10B1(0), 10B2(0), 10B3(0), 10B8(0) 8 8
TC Sử 12B5(1), 12B6(1)
Nguyễn Thị Hồng Vân Lịch sử 12B2(2), 12B4(2), 11B2(0), 11B5(0), 11B6(0), 10B4(2), 10B6(0) 7 7
TC Sử 12B4(1)
Ngân Thị Hằng 0 0
Nguyễn Thị Nhị Huyền 0 0
Trần Thị Thúy TC Địa 12B5(1), 12B7(1) 6 6
Địa lí 12B5(2), 12B7(2), 10B3(0), 10B5(0), 10B6(0), 10B8(0)
Nguyễn Thị Kim Quyên TC Địa 12B4(1) 4 4
Địa lí 12B2(1), 12B4(2), 11B1(0), 11B2(0), 11B3(0), 11B4(0), 11B5(0), 11B6(0), 11B7(0), 10B7(0)
Phan Thị Huỳnh Như TC Địa 12B3(1), 12B6(1) 8 8
Địa lí 12B1(1), 12B3(2), 12B6(2), 10B4(1)
Thân Trọng Sơn Thể dục 12B1(2), 12B3(2), 10B2(2), 10B4(0), 10B6(2), 10B8(2) 10 10
Thân Trọng Sơn. Thể dục 12B2(2), 10B1(2), 10B3(2), 10B5(2), 10B7(2) 10 10
Thân Trọng Sơn, 0 0
Nguyễn Tấn Thiện GDQP 12B1(1), 12B3(1), 12B4(1), 12B5(1), 11B1(1), 11B3(1), 11B5(1), 11B7(1), 10B1(0), 10B2(0), 10B3(0), 10B4(0), 10B5(0), 10B6(0), 10B7(0), 10B8(0) 8 8
Nguyễn Tấn Thiện. GDQP 12B2(1), 12B6(1), 12B7(1), 11B2(1), 11B4(1), 11B6(1) 6 6
Nguyễn Tấn Thiện, 0 0
Hoàng Thị Duyên Thể dục 11B1(2), 11B3(2), 11B5(2), 11B7(2) 8 8
Hoàng Thị Duyên. Thể dục 12B4(2), 12B5(2), 11B2(2), 11B4(2), 11B6(2) 10 10
Hoàng Thị Duyên, Thể dục 12B6(2), 12B7(2) 4 4
Trần Kim Chi N.Tin 11B3(3), 11B4(3), 11B7(3) 9 9
Đinh Thị Thùy Dung N.Tin 11B5(3), 11B6(3) 6 6
Trần Khánh Nhơn N.Tin 11B1(3), 11B2(3) 6 6
Lê Minh Hoàng Tiếng Anh 12B2(2), 12B6(2) 4 4
Lê Thị Thúy Vy Tiếng Anh 12B3(2), 12B7(2), 10B1(3), 10B5(3), 10B8(3) 13 13
Đoàn Thị Ngọc Thảo TC T.Anh 11B2(1), 11B3(1) 14 14
Tiếng Anh 12B1(2), 11B1(3), 11B2(2), 11B3(2), 11B7(3)
Lê Thị Hiền Tiếng Anh 12B4(2), 12B5(2), 10B3(3), 10B4(3), 10B6(3) 13 13
Y Thúy Ngà TC T.Anh 11B1(1), 11B5(1), 11B7(1) 3 3
Tạ Phúc Hưng TC T.Anh 11B4(1), 11B6(1) 15 15
Tiếng Anh 11B4(2), 11B5(3), 11B6(2), 10B2(3), 10B7(3)

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 20-11-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net