Trường : THPT Lê Lợi - Ôn K12 Tuần 12
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/06/2022

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
12B1 Sinh hoat(1), Toán(2), Vật lí(2), TC Lí(1), Hóa học(2), Sinh học(3), TC Hóa(1), Ngữ văn(3), Lịch sử(3), Địa lí(3), GDCD(3), Tiếng Anh(2), Tin học(2), Công nghệ(1), GDQP(1), Thể dục(2) 32
12B2 Toán(3), TC Toán(1), Vật lí(2), TC Lí(1), Hóa học(2), Sinh học(3), TC Hóa(1), Ngữ văn(3), Lịch sử(3), Địa lí(3), GDCD(3), Tiếng Anh(2), Tin học(1), Công nghệ(1), Thể dục(2) 31
12B3 Toán(3), TC Toán(1), Vật lí(3), Hóa học(3), Sinh học(1), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), TC Sử(1), Địa lí(2), TC Địa(1), GDCD(2), Tiếng Anh(2), TC T.Anh(1), Tin học(1), Công nghệ(1), Thể dục(2) 29
12B4 Toán(3), TC Toán(1), Vật lí(3), Hóa học(5), Sinh học(1), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), TC Sử(1), Địa lí(2), TC Địa(1), GDCD(2), Tiếng Anh(2), TC T.Anh(1), Tin học(1), Công nghệ(1), Thể dục(2) 31
12B5 Toán(3), TC Toán(1), Vật lí(3), Hóa học(3), Sinh học(1), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), TC Sử(1), Địa lí(2), TC Địa(1), GDCD(2), Tiếng Anh(2), TC T.Anh(1), Tin học(1), Công nghệ(1), Thể dục(2) 29
12B6 Toán(2), TC Toán(1), Vật lí(4), Hóa học(3), Sinh học(1), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), TC Sử(1), Địa lí(2), TC Địa(1), GDCD(2), Tiếng Anh(2), TC T.Anh(1), Tin học(1), Công nghệ(1), Thể dục(2) 29
12B7 Toán(3), TC Toán(1), Vật lí(3), Hóa học(3), Sinh học(1), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), TC Sử(1), Địa lí(2), TC Địa(1), GDCD(2), Tiếng Anh(2), TC T.Anh(1), Tin học(1), Công nghệ(1), Thể dục(2) 29
11B1 Toán(5), Hóa học(2), Sinh học(2), Ngữ văn(4), Lịch sử(1), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Tin học(1), GDQP(1), Thể dục(2) 23
11B2 Toán(5), Hóa học(2), Sinh học(1), Lịch sử(1), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), GDQP(1), Thể dục(2) 17
11B3 Toán(5), Hóa học(2), Sinh học(1), Lịch sử(1), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), GDQP(1), Thể dục(2) 17
11B4 Toán(5), Hóa học(2), Sinh học(1), Ngữ văn(4), Lịch sử(1), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), GDQP(1), Thể dục(2) 21
11B5 Toán(5), Hóa học(2), Sinh học(1), Lịch sử(1), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), GDQP(1), Thể dục(2) 17
11B6 Toán(5), Hóa học(2), Sinh học(1), Ngữ văn(3), Lịch sử(1), Địa lí(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), GDQP(1), Thể dục(2) 20
11B7 Toán(6), Hóa học(2), Ngữ văn(4), Lịch sử(1), Địa lí(1), GDCD(2), Tiếng Anh(3), GDQP(1), Thể dục(2) 22
10B1 Sinh hoat(1), Toán(3), TC Toán(1), Vật lí(2), TC Lí(1), Hóa học(2), Sinh học(1), TC Hóa(1), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Địa lí(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Tin học(2), Công nghệ(2), GDQP(1), Thể dục(2) 30
10B2 Sinh hoat(1), Toán(3), TC Toán(1), Vật lí(2), TC Lí(1), Hóa học(2), Sinh học(1), TC Hóa(1), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Địa lí(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Tin học(2), Công nghệ(2), GDQP(1), Thể dục(2) 30
10B3 Sinh hoat(1), Toán(3), TC Toán(1), Vật lí(2), TC Lí(1), Hóa học(2), Sinh học(1), TC Hóa(1), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Địa lí(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Tin học(2), Công nghệ(2), GDQP(1), Thể dục(2) 30
10B4 Sinh hoat(1), Toán(3), TC Toán(2), Vật lí(2), TC Lí(1), Hóa học(2), Sinh học(1), TC Hóa(1), Ngữ văn(3), Tin học(2), Công nghệ(2), Thể dục(2) 22
10B5 Sinh hoat(1), Toán(3), TC Toán(1), Vật lí(2), TC Lí(1), Hóa học(2), Sinh học(1), TC Hóa(1), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Địa lí(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Tin học(2), Công nghệ(2), GDQP(1), Thể dục(2) 30
10B6 Sinh hoat(1), Toán(3), TC Toán(1), Vật lí(2), TC Lí(1), Hóa học(2), Sinh học(1), TC Hóa(1), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Địa lí(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Tin học(2), Công nghệ(2), GDQP(1), Thể dục(2) 30
10B7 Sinh hoat(1), Toán(3), TC Toán(1), Vật lí(2), TC Lí(1), Hóa học(2), Sinh học(1), TC Hóa(1), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Địa lí(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Tin học(2), Công nghệ(2), GDQP(1), Thể dục(2) 30
10B8 Sinh hoat(1), Toán(3), TC Toán(1), Vật lí(2), TC Lí(1), Hóa học(2), Sinh học(1), TC Hóa(1), Ngữ văn(3), Lịch sử(2), Địa lí(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Tin học(2), Công nghệ(2), GDQP(1), Thể dục(2) 30

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 18-06-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net