Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 27
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 20/03/2023

DANH SÁCH MÔN HỌC

STT Mã môn Tên môn Kiểu môn Ghi chú
1 CN Lí CN Lí Tự nhiên  
2 CĐ CN Lí CĐ CN Lí Tự nhiên  
3 Công nghệ Công nghệ Tự nhiên  
4 CĐ Hóa CĐ Hóa Tự nhiên  
5 CĐ Lí CĐ Lí Tự nhiên  
6 CĐ Si CĐ Sinh Tự nhiên  
7 CĐ Sử CĐ Sử Xã hội  
8 CĐ Toán CĐ Toán Tự nhiên  
9 CĐ Văn CĐ Văn Xã hội  
10 CĐ Địa CĐ Địa Xã hội  
11 CN Sinh CN Sinh Tự nhiên  
12 GDQP GDQP Xã hội  
13 Hóa Hóa học Tự nhiên  
14 GDCD GDCD Xã hội  
15 HĐTN HN HĐTN HN Xã hội  
16 Sử Lịch sử Xã hội  
17 NTin N.Tin Tự nhiên  
18 NDGD NDGD Địa phương Xã hội  
19 Ngữ Văn Ngữ văn Xã hội  
20 SHCN Sinh hoat Xã hội  
21 TC Hóa TC Hóa Tự nhiên  
22 TCLí TC Lí Tự nhiên  
23 TCSi TC Sinh Tự nhiên  
24 TCSử TC Sử Xã hội  
25 TCTA TC T.Anh Xã hội  
26 TC Toán TC Toán Tự nhiên  
27 TC Văn TC Văn Xã hội  
28 Sinh Sinh học Tự nhiên  
29 TD Thể dục Xã hội  
30 Tin Tin học Tự nhiên  
31 TCĐi TC Địa Xã hội  
32 Tiếng Anh Tiếng Anh Xã hội  
33 Toán Toán Tự nhiên  
34 Vật lí Tự nhiên  
35 Địa Địa lí Xã hội  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 19-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net