Trường : THPT Lê Lợi - Ôn K12 Tuần 12
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/06/2022

DANH SÁCH MÔN HỌC

STT Mã môn Tên môn Kiểu môn Ghi chú
1 SHCN Sinh hoat Xã hội  
2 Toán Toán Tự nhiên  
3 TCT TC Toán Tự nhiên  
4 Vật lí Tự nhiên  
5 TCLí TC Lí Tự nhiên  
6 Hóa Hóa học Tự nhiên  
7 Sinh Sinh học Tự nhiên  
8 TCH TC Hóa Tự nhiên  
9 TCSi TC Sinh Tự nhiên  
10 NVăn Ngữ văn Xã hội  
11 TCV TC Văn Xã hội  
12 Sử Lịch sử Xã hội  
13 TCSử TC Sử Xã hội  
14 Địa Địa lí Xã hội  
15 TCĐi TC Địa Xã hội  
16 CD GDCD Xã hội  
17 T.A Tiếng Anh Xã hội  
18 TCTA TC T.Anh Xã hội  
19 Tin Tin học Tự nhiên  
20 NTin N.Tin Tự nhiên  
21 C.N Công nghệ Tự nhiên  
22 GDQP GDQP Xã hội  
23 TD Thể dục Xã hội  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 18-06-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net