Trường : THPT Lê Lợi - Ôn K12 Tuần 12
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/06/2022

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Đạt Phạm Lê Thành Đạt Nam  
2 Điệp Nguyễn Ngọc Điệp Nam  
3 Bảo Trần Ngọc Bảo Nam  
4 Hiếu Lê Công Hiếu Nam  
5 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ  
6 Huyền Tô Thị Ngọc Huyền Nữ  
7 Thuỷ Trần Thị Thuỷ Nữ  
8 Trinh Nguyễn Thị Thu Trinh Nữ  
9 Phong Huỳnh Thế Phong Nam  
10 Quý Lê Hồ Quý Nam  
11 B.Vân Nguyễn Thị Bích Vân Nữ  
12 Bình Lê Thanh Bình Nam  
13 Tâm Võ Hữu Tâm Nam  
14 Phượng Phan Thị Bích Phượng Nữ  
15 Dung Trần Thị Thùy Dung Nữ  
16 M.Hoa Hồ Thị Mỹ Hoa Nữ  
17 T.Hoa Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ  
18 Anh Đoàn Tuấn Anh Nam  
19 Thành Lê Xuân Thành Nam  
20 T.Vy Lê Hoàng Thảo Vy Nữ  
21 H.Nam Nguyễn Hải Nam Nam  
22 Ngọc Nguyễn Thị Minh Ngọc Nữ  
23 T.Giang Thiều Trường Giang Nam  
24 Đ.Huyền Đoàn Thị Thanh Huyền Nữ  
25 Diện Trương Thị Diện Nữ  
26 Hòe Lê Thị Hòe Nữ  
27 Ngân Cao Thị Kim Ngân Nữ  
28 Hiền Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ  
29 A.Khoa Nguyễn Anh Khoa Nam  
30 Lin Lê Thị Kim Lin Nữ  
31 B.Châu Phạm Thị Bảo Châu Nữ  
32 Thực Nguyễn Thị Thực Nam  
33 T.Thảo Bùi Thị Thanh Thảo Nữ  
34 Trâm Võ Thị Ngọc Trâm Nam  
35 P.Thúy Lê Thị Phương Thúy Nữ  
36 T.Trang Nguyễn Thị Trang Nữ  
37 Chung Nguyễn Thị Chung Nữ  
38 Nguyễn Văn Tư Nam  
39 Đại Võ Văn Đại Nam  
40 Trí Dương Đức Trí Nam  
41 Hương Huỳnh Thị Thanh Hương Nữ  
42 H.Vân Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ  
43 Hằng Ngân Thị Hằng Nữ  
44 Nh.Huyền Nguyễn Thị Nhị Huyền Nữ  
45 Thúy Trần Thị Thúy Nam  
46 Quyên Nguyễn Thị Kim Quyên Nữ  
47 Như Phan Thị Huỳnh Như Nữ  
48 T.Sơn Thân Trọng Sơn Nam  
49 T.Sơn. Thân Trọng Sơn. Nam  
50 T.Sơn, Thân Trọng Sơn, Nam  
51 Thiện Nguyễn Tấn Thiện Nam  
52 Thiện. Nguyễn Tấn Thiện. Nam  
53 Thiện, Nguyễn Tấn Thiện, Nam  
54 Duyên Hoàng Thị Duyên Nữ  
55 Duyên. Hoàng Thị Duyên. Nam  
56 Duyên, Hoàng Thị Duyên, Nam  
57 Chi Trần Kim Chi Nam  
58 T.Dung Đinh Thị Thùy Dung Nữ  
59 Nhơn Trần Khánh Nhơn Nữ  
60 M.Hoàng Lê Minh Hoàng Nam  
61 L.Vy Lê Thị Thúy Vy Nữ  
62 N.Thảo Đoàn Thị Ngọc Thảo Nữ  
63 L.Hiền Lê Thị Hiền Nữ  
64 Ngà Y Thúy Ngà Nữ  
65 Hưng Tạ Phúc Hưng Nữ  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 11.0 on 18-06-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net