Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 27
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 20/03/2023

DANH SÁCH GIÁO VIÊN

STT Tên ngắn Họ tên Giới tính Địa chỉ
1 Diễn Đỗ Thanh Diễn Nam  
2 Đạt Phạm Lê Thành Đạt Nam  
3 Điệp Nguyễn Ngọc Điệp Nam  
4 Bảo Trần Ngọc Bảo Nam  
5 Hiếu Lê Công Hiếu Nam  
6 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ  
7 Huyền Tô Thị Ngọc Huyền Nữ  
8 Thuỷ Trần Thị Thuỷ Nữ  
9 Trinh Nguyễn Thị Thu Trinh Nữ  
10 Phong Huỳnh Thế Phong Nam  
11 B.Vân Nguyễn Thị Bích Vân Nữ  
12 Bình Lê Thanh Bình Nam  
13 Tâm Võ Hữu Tâm Nam  
14 Phượng Phan Thị Bích Phượng Nữ  
15 Dung Trần Thị Thùy Dung Nữ  
16 M.Hoa Hồ Thị Mỹ Hoa Nữ  
17 T.Hoa Nguyễn Thị Thanh Hoa Nữ  
18 Thành Lê Xuân Thành Nam  
19 T.Vy Lê Hoàng Thảo Vy Nữ  
20 H.Nam Nguyễn Hải Nam Nam  
21 Ngọc Nguyễn Thị Minh Ngọc Nữ  
22 Đ.Huyền Đoàn Thị Thanh Huyền Nữ  
23 Diện Trương Thị Diện Nữ  
24 Hòe Lê Thị Hòe Nữ  
25 Ngân Cao Thị Kim Ngân Nữ  
26 TT.Hoa Trần Thị Hoa Nam  
27 A.Khoa Nguyễn Anh Khoa Nam  
28 Lin Lê Thị Kim Lin Nữ  
29 B.Châu Phạm Thị Bảo Châu Nữ  
30 Thực Nguyễn Thị Thực Nam  
31 T.Thảo Bùi Thị Thanh Thảo Nữ  
32 Trâm Võ Thị Ngọc Trâm Nam  
33 P.Thúy Lê Thị Phương Thúy Nữ  
34 T.Trang Nguyễn Thị Trang Nữ  
35 Chung Nguyễn Thị Chung Nữ  
36 Đại Võ Văn Đại Nam  
37 Trí Dương Đức Trí Nam  
38 Hương Huỳnh Thị Thanh Hương Nữ  
39 H.Vân Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ  
40 Hằng Ngân Thị Hằng Nữ  
41 Nh.Huyền Nguyễn Thị Nhị Huyền Nữ  
42 Thúy Trần Thị Thúy Nam  
43 Quyên Nguyễn Thị Kim Quyên Nữ  
44 Như Phan Thị Huỳnh Như Nữ  
45 T.Sơn Thân Trọng Sơn Nam  
46 T.Sơn. Thân Trọng Sơn. Nam  
47 T.Sơn, Thân Trọng Sơn, Nam  
48 Thiện Nguyễn Tấn Thiện Nam  
49 Thiện. Nguyễn Tấn Thiện. Nam  
50 Thiện, Nguyễn Tấn Thiện, Nam  
51 Duyên Hoàng Thị Duyên Nữ  
52 Duyên. Hoàng Thị Duyên. Nam  
53 Duyên, Hoàng Thị Duyên, Nam  
54 Chi Trần Kim Chi Nam  
55 T.Dung Đinh Thị Thùy Dung Nữ  
56 Nhơn Trần Khánh Nhơn Nữ  
57 M.Hoàng Lê Minh Hoàng Nam  
58 L.Vy Lê Thị Thúy Vy Nữ  
59 N.Thảo Đoàn Thị Ngọc Thảo Nữ  
60 L.Hiền Lê Thị Hiền Nữ  
61 Ngà Y Thúy Ngà Nữ  
62 Hưng Tạ Phúc Hưng Nữ  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách môn


Created by TKB Application System 11.0 on 19-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net