Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 04
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/09/2022

Thời khóa biểu lớp: 12B7

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Sáng 1 CHAOCO Toán Ngữ văn Tiếng Anh Tiếng Anh Hóa học
2 Toán Toán TC Văn Tiếng Anh Vật lí Hóa học
3 Ngữ văn Tin học Công nghệ TC Địa Vật lí Toán
4 Ngữ văn Tin học TC Sử Lịch sử GDCD TC Toán
5 Lịch sử GDCD Địa lí   Sinh học Sinh hoat
Chiều 1 Lịch sử   Tiếng Anh   Địa lí  
2 Lịch sử   Tiếng Anh GDQP Địa lí  
3 Toán   Ngữ văn Thể dục Toán  
4 Toán   Ngữ văn Thể dục Ngữ văn  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 25-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net