Trường : THPT Lê Lợi - Ôn K12 Tuần 12
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/06/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 12B1 12B2 12B3 12B4 12B5 12B6 12B7 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 10B1 10B2 10B3 10B4 10B5 10B6 10B7 10B8
T.2 1                                            
2                                            
3                                            
4                                            
5                                            
T.3 1                                            
2                                            
3                                            
4                                            
5                                            
T.4 1                                            
2                                            
3                                            
4                                            
5                                            
T.5 1                                            
2                                            
3                                            
4                                            
5                                            
T.6 1                                            
2                                            
3                                            
4                                            
5                                            
T.7 1                                            
2                                            
3                                            
4                                            
5                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 18-06-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net