Trường : THPT Lê Lợi - Ôn K12 Tuần 12
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 20/06/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Phạm Lê Thành Đạt 12B1 12B1 12B6 12B6                       12B6 12B6 12B1 12B1   12B6 12B6 12B1 12B1   HOP HOP HOP HOP  
Nguyễn Ngọc Điệp                                                   HOP HOP HOP HOP  
Trần Ngọc Bảo                                                            
Lê Công Hiếu                                   12B3 12B3       12B3 12B3   12B3 12B3      
Nguyễn Thị Thu Hà                                   12B4 12B4       12B4 12B4   12B4 12B4     12B4
Tô Thị Ngọc Huyền                               12B2 12B2 12B7 12B7   12B7 12B7 12B2 12B2   12B2 12B2 12B7 12B7 12B7
Trần Thị Thuỷ                                                            
Nguyễn Thị Thu Trinh     12B5 12B5   12B5 12B5                                     12B5 12B5      
Huỳnh Thế Phong                                                            
Lê Hồ Quý                                                   HOP HOP HOP HOP  
Nguyễn Thị Bích Vân           12B1 12B1         12B1                           HOP HOP HOP HOP  
Lê Thanh Bình                                                            
Võ Hữu Tâm                                                            
Phan Thị Bích Phượng                                         12B2             12B2 12B2  
Trần Thị Thùy Dung                                                            
Hồ Thị Mỹ Hoa                                                            
Nguyễn Thị Thanh Hoa                                                            
Đoàn Tuấn Anh                                                   HOP HOP HOP HOP  
Lê Xuân Thành                                                     HOP HOP HOP  
Lê Hoàng Thảo Vy                                                            
Nguyễn Hải Nam                                                   HOP HOP HOP HOP  
Nguyễn Thị Minh Ngọc       12B1       12B1 12B1                                 HOP HOP HOP HOP  
Thiều Trường Giang     12B2 12B2   12B2                                               12B2
Đoàn Thị Thanh Huyền                                                            
Trương Thị Diện                                                            
Lê Thị Hòe                                                            
Cao Thị Kim Ngân                                                            
Nguyễn Thị Thu Hiền                                                            
Nguyễn Anh Khoa                                                            
Lê Thị Kim Lin                                                            
Phạm Thị Bảo Châu 12B2 12B2 12B1                                     12B2       12B1 12B1     12B1
Nguyễn Thị Thực                                                            
Bùi Thị Thanh Thảo                     12B6 12B6           12B6         12B6 12B6           12B6
Võ Thị Ngọc Trâm                                                            
Lê Thị Phương Thúy             12B2 12B2 12B2   12B2 12B2                                    
Nguyễn Thị Trang                 12B3                       12B3 12B3           12B3 12B3 12B3
Nguyễn Thị Chung                     12B1                   12B1 12B1           12B1 12B1  
Nguyễn Văn Tư                         12B5 12B4       12B5 12B5   12B4 12B4 12B5 12B5   HOP HOP 12B4 12B4  
Võ Văn Đại           12B7             12B7 12B7                       12B7 12B7      
Dương Đức Trí                                                     HOP HOP HOP  
Huỳnh Thị Thanh Hương 12B6 12B6 12B3 12B3   12B3   12B5 12B6   12B5 12B5                                   12B5
Nguyễn Thị Hồng Vân       12B4     12B7 12B4 12B4   12B7 12B7                                    
Ngân Thị Hằng                                                            
Nguyễn Thị Nhị Huyền 12B3 12B3 12B7 12B7   12B4 12B3 12B6 12B7   12B4 12B4   12B5                       12B6 12B6 12B5 12B5  
Trần Thị Thúy 12B7 12B7 12B4       12B4 12B7         12B4                                  
Nguyễn Thị Kim Quyên           12B6 12B6 12B3 12B5       12B3 12B3   12B5 12B5   12B6                      
Phan Thị Huỳnh Như                                                   HOP HOP HOP HOP  
Thân Trọng Sơn                                                            
Thân Trọng Sơn.                                                            
Thân Trọng Sơn,                                                            
Nguyễn Tấn Thiện                                                            
Nguyễn Tấn Thiện.                                                            
Nguyễn Tấn Thiện,                                                            
Hoàng Thị Duyên                                                            
Hoàng Thị Duyên.                                                            
Hoàng Thị Duyên,                                                            
Trần Kim Chi                                                            
Đinh Thị Thùy Dung                                                            
Trần Khánh Nhơn                                                            
Lê Minh Hoàng 12B4 12B4                           12B4 12B4                   HOP HOP HOP  
Lê Thị Thúy Vy                     12B3 12B3 12B2 12B2   12B3 12B3 12B2 12B2             HOP HOP HOP HOP  
Đoàn Thị Ngọc Thảo 12B5 12B5                           12B7 12B7       12B5 12B5 12B7 12B7            
Lê Thị Hiền                         12B1 12B1   12B1 12B1                          
Y Thúy Ngà                                                            
Tạ Phúc Hưng                         12B6 12B6                           12B6 12B6  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 18-06-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net