Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 27
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 20/03/2023

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Đỗ Thanh Diễn             10B2 10B2                                   HOP HOP HOP HOP  
Phạm Lê Thành Đạt   12B3 12B3                   12B1 12B1   12B3 12B3 12B1 12B1             HOP HOP HOP HOP  
Nguyễn Ngọc Điệp             10B7 11B4 11B4             11B4 11B2 11B2               HOP HOP HOP    
Trần Ngọc Bảo   11B3 11B3 11B7 11B7               12B2 12B2       12B2 12B2                      
Lê Công Hiếu           12B6 12B6 11B1 11B1       11B1 11B1   12B6 12B6                          
Nguyễn Thị Thu Hà                     10B3 10B3 12B7 12B7       12B7 12B7                      
Tô Thị Ngọc Huyền     12B5 12B5             12B5 12B5                                    
Trần Thị Thuỷ       11B5 11B5                                                  
Nguyễn Thị Thu Trinh           12B4 12B4       10B4 10B4 12B4 12B4     10B6                          
Huỳnh Thế Phong                                                            
Nguyễn Thị Bích Vân     10B2 10B2 12B1 10B2   12B1 12B1     12B6 12B3                         HOP HOP HOP HOP  
Lê Thanh Bình                                                   HOP HOP HOP HOP  
Võ Hữu Tâm   11B4 11B6 11B6 11B1   11B7 11B5 11B5   11B1   11B7 11B3   11B2 11B4   11B2                      
Phan Thị Bích Phượng       10B8 12B2       12B2   12B4 10B7           12B4 10B7                      
Trần Thị Thùy Dung     10B6 10B6 11B6           11B4     10B1   10B1 10B1 11B6 11B6                      
Hồ Thị Mỹ Hoa     12B7   12B5           11B3   12B5     11B1 11B3                          
Nguyễn Thị Thanh Hoa   11B5 11B2     11B7         11B5 11B5   11B7                                
Lê Xuân Thành     10B8                 10B1 10B1 10B2         10B8             HOP HOP HOP HOP  
Lê Hoàng Thảo Vy                                                            
Nguyễn Hải Nam                                                   HOP HOP HOP HOP  
Nguyễn Thị Minh Ngọc                     10B2 10B2       12B1   10B2               HOP HOP HOP HOP  
Đoàn Thị Thanh Huyền       11B3 12B4   12B2   11B3       11B3           11B1                      
Trương Thị Diện       11B2 11B4 11B2         10B1 11B2 11B4 11B4                                
Lê Thị Hòe   10B5 10B5   12B6                       12B7 10B3 10B3                      
Cao Thị Kim Ngân                 11B7       11B5 11B6                                
Trần Thị Hoa                                                            
Nguyễn Anh Khoa   11B2   10B3 11B3   10B3       11B6 11B4       11B7                            
Lê Thị Kim Lin   12B2           10B4 10B4                                          
Phạm Thị Bảo Châu   12B1                 12B3                             HOP HOP      
Nguyễn Thị Thực                                                            
Bùi Thị Thanh Thảo     10B7 10B7   10B5 10B5 12B4 12B4   10B7 12B4         10B7 10B5 10B5                      
Võ Thị Ngọc Trâm   11B7 11B4 11B4   11B1 11B4                   11B1 11B1                        
Lê Thị Phương Thúy         11B2 11B5 11B5 11B6 11B2   12B1 11B6 11B6 11B5                                
Nguyễn Thị Trang   10B1 12B6 12B6   12B3 12B3 10B8               10B8 10B8 10B1 10B1                      
Nguyễn Thị Chung   10B3 10B3     12B2   10B6 10B6   12B2 12B2 10B2     10B3   10B6 10B6                      
Võ Văn Đại           12B5 12B5 12B7 12B7             11B3                            
Dương Đức Trí   12B7 11B1 10B5 12B3 11B4 11B3 10B7 10B7     12B3 10B5 10B5                       HOP HOP HOP HOP  
Huỳnh Thị Thanh Hương           10B1 12B1 10B3 10B8         12B5   10B2 10B3   12B6                      
Nguyễn Thị Hồng Vân   11B6 10B4 10B4   10B6               10B4                                
Ngân Thị Hằng   10B6       10B4 10B1 10B1 10B2   12B7 10B5 10B7 10B7   10B6 12B5   10B2                      
Nguyễn Thị Nhị Huyền   12B4       11B3 11B6 11B7     11B2 11B1 12B6 12B3                                
Trần Thị Thúy   12B5   12B7 12B7     10B5 10B3   10B5 12B7 10B6 10B6   10B7 10B5 12B5 12B5                      
Nguyễn Thị Kim Quyên     12B2 12B2   10B8 11B1 11B3 11B6             12B4 12B4 10B8 11B7                      
Phan Thị Huỳnh Như   12B6   12B3     10B4 12B3 12B3     12B1 10B4 12B6     12B1 12B6 10B4             HOP HOP HOP HOP  
Thân Trọng Sơn                                                            
Thân Trọng Sơn.                                                            
Thân Trọng Sơn,                                                            
Nguyễn Tấn Thiện           10B7 10B8   10B5             10B4 10B2                          
Nguyễn Tấn Thiện.                                                            
Nguyễn Tấn Thiện,                                                            
Hoàng Thị Duyên                                                            
Hoàng Thị Duyên.                                                            
Hoàng Thị Duyên,                                                            
Trần Kim Chi       11B1       11B2                   11B4                        
Đinh Thị Thùy Dung   10B7                 11B7 11B7 10B8 10B8   11B6 11B6 11B5 11B5                      
Trần Khánh Nhơn                                                            
Lê Minh Hoàng               12B2               12B2 12B2                   HOP HOP HOP  
Lê Thị Thúy Vy   10B8 10B1 10B1   12B7 12B7   10B1   10B8 10B8       12B7   12B3 12B3             HOP HOP HOP HOP  
Đoàn Thị Ngọc Thảo     12B1 12B1   12B1 11B2 12B6 12B6   12B6 11B3 11B2 11B2       11B3 11B3                      
Lê Thị Hiền   10B4 12B4 12B4   10B3 10B6 12B5 12B5   10B6 10B6 10B3 10B3   12B5 10B4 10B4 12B4                      
Y Thúy Ngà   11B1 11B7                         10B5 11B7 11B7                        
Tạ Phúc Hưng   10B2 11B5     11B6                   11B5 11B5 10B7 11B4                      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 19-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net