Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 27
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 20/03/2023

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Đỗ Thanh Diễn     10B2                   10B2 10B2                                
Phạm Lê Thành Đạt 12B8 12B8 12B1 12B1   12B1 12B1 12B3 12B3             12B3 12B3 12B8 12B8                      
Nguyễn Ngọc Điệp 11B4 11B4                 10B7   11B2 11B2   10B7 10B7 10B7                        
Trần Ngọc Bảo               12B2 12B2       12B2 12B2   11B3 11B3 11B7 11B7                      
Lê Công Hiếu 11B1 11B1           12B6 12B6   12B6 12B6                                    
Nguyễn Thị Thu Hà 10B3 10B3 12B7 12B7       10B3 10B3             12B7 12B7                          
Tô Thị Ngọc Huyền       10B1   10B1 10B1 12B5 12B5   12B5 12B5                                    
Trần Thị Thuỷ 10B8 10B8                 10B8 10B8           11B5 11B5                      
Nguyễn Thị Thu Trinh     10B4 10B4   12B4 12B4 10B4 10B4   10B6 10B6 12B4 12B4       10B6 10B6                      
Huỳnh Thế Phong                     10B5 10B5 11B6 11B6       10B5 10B5                      
Nguyễn Thị Bích Vân 12B1 12B1   10B2                                                    
Lê Thanh Bình                                                 HOP          
Võ Hữu Tâm                                                            
Phan Thị Bích Phượng     12B2 12B2                                                    
Trần Thị Thùy Dung 11B6 10B1 11B4                                                      
Hồ Thị Mỹ Hoa                           11B1       11B3                        
Nguyễn Thị Thanh Hoa 11B7 11B5   11B2                                                    
Lê Xuân Thành                                                            
Lê Hoàng Thảo Vy                                                            
Nguyễn Hải Nam                                                 HOP          
Nguyễn Thị Minh Ngọc                       10B2 12B1 12B1                                
Đoàn Thị Thanh Huyền                         11B1     12B2 12B2   11B3                      
Trương Thị Diện 10B1   11B2 11B4                                                    
Lê Thị Hòe                                                            
Cao Thị Kim Ngân 11B5 11B6   11B7                                                    
Trần Thị Hoa                                                            
Nguyễn Anh Khoa                                                            
Lê Thị Kim Lin                     12B2 12B2                                    
Phạm Thị Bảo Châu                     12B1 12B1                                    
Nguyễn Thị Thực                                                            
Bùi Thị Thanh Thảo   12B4 10B7 10B7             12B4 12B4 10B5     10B5 10B5   10B7                      
Võ Thị Ngọc Trâm 10B4 11B7 11B7           11B7   11B1 11B1 10B4 10B4   11B4 11B4   11B1                      
Lê Thị Phương Thúy 11B2 11B2 11B5 11B5       12B1     11B6 11B6   11B5   12B1 12B1   11B6                      
Nguyễn Thị Trang 12B6 12B6 12B8       12B3 12B8 12B8   12B3 12B3 12B6 10B8   10B1 10B1 10B8 10B8                      
Nguyễn Thị Chung   12B2 10B3 10B6   10B2 10B2       10B3 10B3 10B6 10B6       12B2 12B2                      
Võ Văn Đại 11B3 11B3 12B5 12B5   12B7 12B5       11B3   12B7 12B7                                
Dương Đức Trí 12B7 12B7 12B3 12B3                       12B8 12B8                          
Huỳnh Thị Thanh Hương 12B5 12B5 12B6 12B6                                                    
Nguyễn Thị Hồng Vân                                   12B4 12B4                      
Ngân Thị Hằng                     12B7 12B7 12B5 12B5                                
Nguyễn Thị Nhị Huyền           12B8 12B8           12B3 12B3   12B4 12B4 12B6 12B6                      
Trần Thị Thúy                               12B5 12B5 12B7 12B7                      
Nguyễn Thị Kim Quyên     12B4 12B4                                                    
Phan Thị Huỳnh Như                         12B8 12B8   12B6 12B6 12B3 12B3                      
Thân Trọng Sơn 10B6 10B6       10B4 10B4 10B2 10B2                                          
Thân Trọng Sơn. 10B7 10B7 10B5 10B5   10B3 10B3 10B1 10B1                                          
Thân Trọng Sơn,     10B8 10B8                                                    
Nguyễn Tấn Thiện             11B3 11B1                                            
Nguyễn Tấn Thiện.             11B4 11B2                                            
Nguyễn Tấn Thiện,                                                            
Hoàng Thị Duyên           11B1 11B1 11B3 11B3                                          
Hoàng Thị Duyên.           11B2 11B2 11B4 11B4                                          
Hoàng Thị Duyên,                                                            
Trần Kim Chi                       11B3 11B3 11B3   11B1 11B1 11B1                        
Đinh Thị Thùy Dung           11B7 11B7 11B7     11B5 11B5 11B5     11B6 11B6 11B6                        
Trần Khánh Nhơn                                                            
Lê Minh Hoàng 12B2         12B2 12B2                                              
Lê Thị Thúy Vy 12B3 12B3 10B1 12B8   12B3 12B7 12B7 12B7   12B8 12B8 10B8     10B8 10B8 10B1 10B1                      
Đoàn Thị Ngọc Thảo     11B3 11B3   12B6 12B6   12B1   11B2 11B2   12B6       12B1 12B1                      
Lê Thị Hiền 12B4 10B4 10B6 10B3   12B5   12B4 12B4   10B4 10B4 10B3 10B3   10B6 10B6 12B5 12B5                      
Y Thúy Ngà 10B5 10B5 11B1 11B1                   10B5   11B7 11B7                          
Tạ Phúc Hưng 10B2 10B2 11B6 11B6             10B2 10B7 10B7 10B7   11B5 11B5 11B4 11B4                      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 19-03-2023

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net