Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 04
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/09/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Thùy Dung

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       11B4 - TC Lí    
3   12B6 - Công nghệ 12B7 - Công nghệ 11B6 - Vật lí   10B1 - Vật lí
4   10B1 - CĐ Lí 11B4 - Vật lí 11B6 - Vật lí   10B1 - Vật lí
5   11B6 - TC Lí 11B4 - Vật lí     10B1 - Sinh hoat

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     11B4 - Vật lí      
2 10B1 - Vật lí   11B6 - Vật lí      
3            
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 25-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net