Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 04
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/09/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Lê Thành Đạt

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12B3 - Toán     12B3 - Toán HOP
2 12B1 - Toán 12B3 - Toán     12B3 - Toán HOP
3 12B1 - TC Toán 12B1 - Toán     12B1 - Toán HOP
4 12B3 - TC Toán       12B1 - Toán HOP
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12B1 - Toán   12B3 - Toán  
2     12B1 - Toán   12B1 - Toán  
3     12B3 - Toán      
4     12B3 - Toán      
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 25-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net