Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 04
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/09/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Ngọc Điệp

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11B4 - Toán 10B4 - Toán   11B2 - Toán HOP
2 11B4 - Toán 11B4 - Toán 10B4 - Toán   11B2 - Toán HOP
3 11B2 - Toán 11B2 - TC Toán 11B4 - TC Toán   11B4 - Toán HOP
4 10B4 - Toán         HOP
5     11B2 - Toán      

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11B4 - Toán   11B2 - Toán   11B2 - Toán  
2 11B4 - Toán   11B4 - Toán   11B2 - Toán  
3         10B4 - Toán  
4 10B4 - Toán   10B4 - Toán   10B4 - Toán  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 25-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net