Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 04
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/09/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Bùi Thị Thanh Thảo

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         10B5 - Ngữ văn 12B4 - Ngữ văn
2 10B7 - Ngữ văn       10B5 - Ngữ văn 12B4 - TC Văn
3 10B7 - Ngữ văn 10B7 - CĐ Văn   10B5 - Ngữ văn 10B7 - Ngữ văn  
4 12B4 - Ngữ văn     10B5 - CĐ Văn    
5 12B4 - Ngữ văn         12B4 - Sinh hoat

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     10B5 - Ngữ văn      
2     10B5 - Ngữ văn      
3 10B7 - Ngữ văn   12B4 - Ngữ văn 10B7 - Ngữ văn    
4 10B7 - Ngữ văn   12B4 - Ngữ văn 10B5 - Ngữ văn 12B4 - Ngữ văn  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 25-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net