Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 04
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/09/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Trang

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10B8 - Ngữ văn   HOP
2 12B6 - Ngữ văn     10B8 - Ngữ văn   HOP
3 12B6 - Ngữ văn   10B8 - Ngữ văn 10B1 - Ngữ văn   HOP
4 10B1 - Ngữ văn   12B3 - Ngữ văn 10B1 - Ngữ văn 12B6 - TC Văn 12B3 - Ngữ văn
5 12B3 - TC Văn   12B3 - Ngữ văn   12B6 - Ngữ văn  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10B8 - Ngữ văn       12B6 - Ngữ văn  
2 10B8 - Ngữ văn   10B1 - Ngữ văn   12B3 - Ngữ văn  
3 12B6 - Ngữ văn   10B1 - Ngữ văn   12B3 - Ngữ văn  
4 12B6 - Ngữ văn   10B8 - Ngữ văn   12B3 - Ngữ văn  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 25-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net