Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 04
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/09/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Dương Đức Trí

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           HOP
2 12B3 - Lịch sử   10B5 - Lịch sử     HOP
3     11B7 - Lịch sử 11B4 - Lịch sử   HOP
4 10B7 - CĐ Sử 10B7 - Lịch sử 12B7 - TC Sử 12B7 - Lịch sử 12B3 - TC Sử HOP
5 12B7 - Lịch sử 11B1 - Lịch sử 11B3 - Lịch sử   12B3 - Lịch sử  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12B7 - Lịch sử          
2 12B7 - Lịch sử          
3 12B3 - Lịch sử          
4 12B3 - Lịch sử          
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 25-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net