Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 04
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/09/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Huỳnh Thị Thanh Hương

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10B1 - Lịch sử   12B6 - Lịch sử 10B2 - Lịch sử 12B1 - Lịch sử
2   10B8 - Lịch sử   12B6 - Lịch sử   12B6 - TC Sử
3   12B5 - Lịch sử     10B3 - Lịch sử  
4       12B5 - TC Sử 12B5 - Lịch sử  
5         12B1 - Lịch sử 12B6 - Sinh hoat

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12B6 - Lịch sử          
2 12B6 - Lịch sử          
3 12B5 - Lịch sử          
4 12B5 - Lịch sử          
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 25-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net