Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 04
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/09/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Hồng Vân

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12B4 - TC Sử   10B6 - CĐ Sử    
2 11B6 - Lịch sử   12B2 - Lịch sử 12B4 - Lịch sử    
3 10B4 - CĐ Sử 10B4 - Lịch sử   12B4 - Lịch sử    
4 11B2 - Lịch sử     12B2 - Lịch sử   10B6 - Lịch sử
5 11B5 - Lịch sử         11B5 - Sinh hoat

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         12B4 - Lịch sử  
2         12B4 - Lịch sử  
3            
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 25-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net