Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 04
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/09/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Trần Ngọc Bảo

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11B7 - Toán   11B7 - Toán 12B2 - Toán  
2   11B7 - TC Toán   11B7 - Toán 12B2 - Toán 11B3 - TC Toán
3 11B3 - Toán     12B2 - Toán 11B3 - Toán 12B2 - TC Toán
4 11B3 - Toán     11B3 - Toán 11B7 - Toán  
5 12B2 - Toán          

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12B2 - Toán   11B7 - Toán   11B7 - Toán  
2 12B2 - Toán   11B7 - Toán   11B3 - Toán  
3     11B3 - Toán   11B3 - Toán  
4         12B2 - Toán  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 25-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net