Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 04
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/09/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Trần Thị Thúy

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12B5 - TC Địa 10B5 - Địa lí      
2     10B8 - Địa lí 10B5 - Địa lí 10B6 - Địa lí  
3   10B5 - Địa lí   12B7 - TC Địa 10B6 - Địa lí  
4   10B8 - Địa lí 10B3 - Địa lí 10B3 - Địa lí    
5     12B7 - Địa lí      

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         12B7 - Địa lí  
2         12B7 - Địa lí  
3         12B5 - Địa lí  
4         12B5 - Địa lí  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 25-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net