Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 04
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/09/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Phan Thị Huỳnh Như

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1           HOP
2 10B4 - Địa lí     12B3 - TC Địa   HOP
3 12B3 - Địa lí   10B4 - Địa lí 10B4 - Địa lí   HOP
4     12B6 - Địa lí 12B6 - TC Địa   HOP
5     12B1 - Địa lí      

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12B3 - Địa lí      
2     12B3 - Địa lí      
3     12B6 - Địa lí      
4     12B6 - Địa lí      
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 25-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net