Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 04
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/09/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Tấn Thiện

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10B8 - GDQP 10B7 - GDQP   10B4 - GDQP  
2   10B2 - GDQP        
3     10B3 - GDQP   10B1 - GDQP  
4     10B5 - GDQP 10B6 - GDQP    
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       12B1 - GDQP   12B3 - GDQP
2   11B3 - GDQP   12B5 - GDQP   11B7 - GDQP
3   11B1 - GDQP   12B4 - GDQP   11B5 - GDQP
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 25-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net