Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 04
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/09/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Đoàn Thị Ngọc Thảo

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11B2 - Tiếng Anh   11B3 - Tiếng Anh 12B6 - Tiếng Anh  
2 11B2 - TC T.Anh 11B2 - Tiếng Anh   11B3 - Tiếng Anh 12B6 - Tiếng Anh  
3   11B3 - TC T.Anh 12B1 - Tiếng Anh      
4 12B1 - Tiếng Anh 12B6 - Tiếng Anh 11B2 - Tiếng Anh   11B3 - Tiếng Anh  
5 12B1 - Tiếng Anh          

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11B3 - Tiếng Anh   12B6 - Tiếng Anh   11B3 - Tiếng Anh  
2 11B3 - Tiếng Anh   12B6 - Tiếng Anh      
3 12B1 - Tiếng Anh   11B2 - Tiếng Anh   11B2 - Tiếng Anh  
4 12B1 - Tiếng Anh       11B2 - Tiếng Anh  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 25-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net