Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 04
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/09/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hà

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12B7 - Toán   10B3 - Toán   10B3 - Toán
2 12B7 - Toán 12B7 - Toán   10B3 - Toán   10B3 - Toán
3           12B7 - Toán
4           12B7 - TC Toán
5           12B7 - Sinh hoat

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 10B3 - Toán          
2 10B3 - Toán          
3 12B7 - Toán   10B3 - Toán   12B7 - Toán  
4 12B7 - Toán   10B3 - Toán      
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 25-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net