Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 04
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/09/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Y Thúy Ngà

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10B5 - Tiếng Anh   10B5 - Tiếng Anh 11B1 - Tiếng Anh  
2 11B1 - TC T.Anh 10B5 - Tiếng Anh     11B1 - Tiếng Anh  
3 11B5 - Tiếng Anh     11B7 - Tiếng Anh 11B5 - Tiếng Anh  
4 11B5 - Tiếng Anh 11B1 - Tiếng Anh 11B7 - Tiếng Anh 11B5 - TC T.Anh    
5   11B7 - TC T.Anh 11B7 - Tiếng Anh      

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11B1 - Tiếng Anh   11B5 - Tiếng Anh 10B5 - Tiếng Anh 11B5 - Tiếng Anh  
2 11B1 - Tiếng Anh     10B5 - Tiếng Anh 11B5 - Tiếng Anh  
3 11B1 - Tiếng Anh   11B7 - Tiếng Anh 10B5 - Tiếng Anh 11B7 - Tiếng Anh  
4         11B7 - Tiếng Anh  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 25-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net