Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 04
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/09/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Tạ Phúc Hưng

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11B6 - Tiếng Anh   10B2 - Tiếng Anh 11B4 - Tiếng Anh 10B2 - Tiếng Anh
2   11B6 - Tiếng Anh   10B2 - Tiếng Anh 11B4 - Tiếng Anh 10B7 - Tiếng Anh
3         11B6 - Tiếng Anh 10B7 - Tiếng Anh
4     10B7 - Tiếng Anh 11B4 - Tiếng Anh   11B4 - TC T.Anh
5     11B6 - TC T.Anh     10B7 - Sinh hoat

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 11B6 - Tiếng Anh   10B7 - Tiếng Anh   10B2 - Tiếng Anh  
2 11B6 - Tiếng Anh   10B7 - Tiếng Anh   10B2 - Tiếng Anh  
3 11B4 - Tiếng Anh   11B6 - Tiếng Anh   11B4 - Tiếng Anh  
4     10B2 - Tiếng Anh 10B7 - Tiếng Anh 11B4 - Tiếng Anh  
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 25-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net