Trường : THPT Lê Lợi - Tuần học 04
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 26/09/2022

Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Thu Trinh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10B7 - Toán     10B6 - Toán 10B6 - Toán
2   10B7 - Toán     12B4 - Toán 10B6 - Toán
3   12B4 - Toán     12B4 - Toán 12B4 - TC Toán
4   12B4 - Toán       10B7 - Toán
5           10B6 - Sinh hoat

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12B4 - Toán   10B6 - Toán 10B7 - Toán    
2 12B4 - Toán   10B6 - Toán 10B7 - Toán    
3 10B6 - Toán   10B7 - Toán   12B4 - Toán  
4     10B7 - Toán 10B6 - Toán    
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Created by TKB Application System 11.0 on 25-09-2022

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net